ข่าวล่าสุด

Myanmar

แรงงานสัญชาติเมียนมา

Laos

แรงงานสัญชาติลาว  

Cambodia

แรงงานสัญชาติกัมพูชา  

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU เมียนมา ลาว กัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work P

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

ดูใบอนุญาต
โทษทางกฎหมายนายจ้างและลูกจ้าง

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ฉบับแก้ไข 2561

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้

การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา

หากองค์กรของคุณมีปัญหา ขาดคนงานสำหรับโรง

ขั้นตอนการนำเข้า MOU วิดีโอ

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน 1.หนังสือเดินทาง (Passport) 2. ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) 3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

Read more

ผลงานล่าสุด

การพิสูจน์สัญชาติ(ตรวจสัญชาติ) และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน

การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU