ข่าวล่าสุด

Myanmar

แรงงานสัญชาติเมียนมา

Laos

แรงงานสัญชาติลาว  

Cambodia

แรงงานสัญชาติกัมพูชา  

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work P

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

ดูใบอนุญาต
พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้

การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา

หากองค์กรของคุณมีปัญหา ขาดคนงานสำหรับโรง

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน 1.หนังสือเดินทาง (Passport) 2. ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) 3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

Read more

ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံသားမ်ား 4 ႏွစ္ 6 ႏွစ္ ဗီဇာ

เสียงตอบรับจากลูกค้า

ทำได้มาแล้ว ทำได้จริงๆ ไม่โกง ได้เอกสารไวด้วย

Mya Khaing (Myanmar)

ดีมากเลยตอนนี้ทำงานได้ถูกต้อง ไม่ต้องกลับไปต่อวีซ่าบ่อยๆ

Phong (Laos)

บริการดีครับ ใส่ใจลูกค้าไม่ว่าจะก่อนทำหรือหลังทำ ให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ

Phall Sorn (Cambodia)

ผลงานล่าสุด

การพิสูจน์สัญชาติ(ตรวจสัญชาติ) และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน

การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU