กลุ่มบัตรชมพูตรวจสัญชาติ แรงงานลาวเปิดแล้ววันนี้ ยื่นได้เลย!!

แรงงานสัญชาติลาว

  • บริการจองคิว
  • พาไปทำ ci
  • ลงตราวีซ่า
  • ยื่นขออนุญาตทำงาน

เพื่อปรับสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย
และขอต่ออายุได้อีก2 ปี ถึง 31 มี.ค. 2563

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
3.ใบโควตา 3 ชุด
4.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน
1.บัตรชมพู
2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 6 รูป มีถ่ายให้ฟรี

ขั้นตอน
1.ยื่นเอกสาร
2.ขอจดหมายออกนอกพื้นที่
3.พาไปทำ ci
4.ตรวจลงตราวีซ่า Visa
5.ทำใบอนุญาตทำงาน Workpermit

แรงงานสัญชาติลาว ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

เมื่อได้พาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA แล้ว
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเดินทางได้ทั่วประเทศไทย

แรงงานที่มีบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว
แต่เมื่อทำพาสปอร์ตแล้วจะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าว ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว
แรงงานต่างด้าว ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-397
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa

แรงงานสัญชาติลาว ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว