แรงงานเมียนมา! รีบไปตรวจสัญชาติ ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

หากช้า.. ผลักดันกลับประเทศ

  • ย้ำนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา รีบพาแรงงานไปตรวจสัญชาติเพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) และรับการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเปลี่ยนสถานะให้เป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
  • ภายหลังจากระยะเวลาการอนุญาตทำงานสิ้นสุด หากพบว่านายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวฯ ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้แล้ว นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 2,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แรงงานต่างด้าว ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว
แรงงานต่างด้าว ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

 

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
3.ใบโควตา 3 ชุด
4.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน
1.บัตรชมพู
2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 6 รูป มีถ่ายให้ฟรี
ขั้นตอน
1.ยื่นเอกสาร
2.ขอจดหมายออกนอกพื้นที่
3.พาไปทำ ci
4.ตรวจลงตราวีซ่า Visa
5.ทำใบอนุญาตทำงาน Workpermit

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-937
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa

​แรงงานเมียนมา! รีบไปตรวจสัญชาติ ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากช้า.. ผลักดันกลับประเทศ