นำเข้าแรงงานเมียนมา MOU แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงา … อ่านเพิ่มเติม นำเข้าแรงงานเมียนมา MOU แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ