แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน

1.หนังสือเดินทาง (Passport)

2. ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA)

3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

ถ้ามีไม่ครบตามนี้แสดงว่ายังไม่ถูกต้องปรึกษาเราได้เลยครับ

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-397
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa